12W

TIRAS LED RÍGIDAS 12VCC

RIGID LED STRIPS 12VDC

HomeProductsRigid LED Strips 12 VDC – 12W

12W - RIGID LED STRIPS 12VDC
8mm 120 LEDS/mt
12W - RIGID LED STRIPS 12VDC
12W - RIGID LED STRIPS 12VDC
5mm 120 LEDS/mt
12W - RIGID LED STRIPS 12VDC
12W - RIGID LED STRIPS 12VDC

PCB ANCHO 8 mm / PCB WIDTH 8 mm

CRI ≥ 90 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
R120008K1212Z180058520122835120120º1251200 x 8
R120008K1212Y2500880
R120008K1212X2700890
R120008K1212C3000945
R120008K1212N40001155
R120008K1212F60001230
R120008K1212G7000945
R120008K1212H10000900
R120008K1212K12500930
R120008K1212RRED525nm
R120008K1212VGREEN460nm
R120008K1212ABLUE625nm

PCB ANCHO 5 mm / PCB WIDTH 5 mm

CRI ≥ 90 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
R120005K1212Z180058520122835120120º1251200 x 5
R120005K1212Y2500880
R120005K1212X2700890
R120005K1212C3000945
R120005K1212N40001155
R120005K1212F60001230
R120005K1212G7000945
R120005K1212H10000900
R120005K1212K12500930
R120005K1212RRED525nm
R120005K1212VGREEN460nm
R120005K1212ABLUE625nm