14W

TIRAS LED RÍGIDAS 12VCC

RIGID LED STRIPS 12VDC

HomeProductsRigid LED Strips 12 VDC – 14W

14W - RIGID LED STRIPS 12VDC
8mm 120 LEDS/mt
14W - RIGID LED STRIPS 12VDC
14W - RIGID LED STRIPS 12VDC
5mm 120 LEDS/mt
14W - RIGID LED STRIPS 12VDC
14W - RIGID LED STRIPS 12VDC

PCB ANCHO 8 mm / PCB WIDTH 8 mm

CRI ≥ 90 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
R120008K1412Z180065020142835120120º1.2251200 x 8
R120008K1412Y2500980
R120008K1412X2700995
R120008K1412C30001060
R120008K1412N40001320
R120008K1412F60001390
R120008K1412G70001060
R120008K1412H100001000
R120008K1412K125001050
R120008K1412RRED525nm
R120008K1412VGREEN460nm
R120008K1412ABLUE625nm

PCB ANCHO 5 mm / PCB WIDTH 5 mm

CRI ≥ 90 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
R120005K1412Z180065020142835120120º1.2251200 x 5
R120005K1412Y2500980
R120005K1412X2700995
R120005K1412C30001060
R120005K1412N40001320
R120005K1412F60001390
R120005K1412G70001060
R120005K1412H100001000
R120005K1412K125001050
R120005K1412RRED525nm
R120005K1412VGREEN460nm
R120005K1412ABLUE625nm