14W

TIRAS LED RÍGIDAS 24VCC

RIGID LED STRIPS 24VDC

HomeProductsRigid LED Strips 24 VDC – 14W

14W - RIGID LED STRIPS 24VCC
8mm 120 LEDS/mt
14W - RIGID LED STRIPS 24VCC
14W - RIGID LED STRIPS 24VCC
5mm 120 LEDS/mt
14W - RIGID LED STRIPS 24VCC
14W - RIGID LED STRIPS 24VCC

PCB ANCHO 8 mm / PCB WIDTH 8 mm

CRI ≥ 90 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
R120008K1424Z180068020142835120120º0.6501200 x 8
R120008K1424Y2500985
R120008K1424X27001070
R120008K1424C30001105
R120008K1424N40001390
R120008K1424F60001490
R120008K1424G70001105
R120008K1424H100001105
R120008K1424K125001125
R120008K1424RROJO525nm
R120008K1424VVERDE460nm
R120008K1424AAZUL625nm

PCB ANCHO 5 mm / PCB WIDTH 5 mm

CRI ≥ 90 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
R120005K1424Z180068020142835120120º0.6501200 x 5
R120005K1424Y2500985
R120005K1424X27001070
R120005K1424C30001105
R120005K1424N40001390
R120005K1424F60001490
R120005K1424G70001105
R120005K1424H100001105
R120005K1424K125001125
R120005K1424RROJO525nm
R120005K1424VVERDE460nm
R120005K1424AAZUL625nm