SERIE HIGH QUALITY

TIRAS LED FLEXIBLES 24VDC

FLEXIBLE LED STRIPS 24VDC

HomeProductsFlexible LED Strips 24 VDC – High Quality Series

SERIE HIGH QUALITY - FLEXIBLE LED STRIPS 24VDC

TIRAS LED 24 VCC / LED STRIPS 24 VDC

CRI ≥ 80 Ra

REF.ºKLM/mtIPW/mtSMDLEDS/mtA/mtMM
F2008HQC1024X2700720209.6352860120º0.41005000 x 8
F2008HQC1024N4200840
F2008HQC1024F5700900
F6510HQC1024X2700720655000 x 10
F6510HQC1024N4200840
F6510HQC1024F5700900
F2010HQK1924X270014402019.13528120120º0.8505000 x 10
F2010HQK1924N42001680
F2010HQK1924F57001800
F6510HQK1924X2700144065
F6510HQK1924N42001680
F6510HQK1924F57001800
F2010HQW2124X2700180020213014240120º0.9255000 x 10
F2010HQW2124N42001950
F2010HQW2124F57002100
F20HQC1424RGBRGB9702014.4505060120º0.61005000 x 10
F65HQC1424RGB97065